Dagos PickerLight

Dagos PickerLight - tai automatizuota sistema, skirta padėti suvaldyti sandėlio procesus, inventorizacijai, darbui sandėlyje - pajamuojant, parduodant, perkeliant prekes.

Dagos PickerLight sistema padės lengvai suvaldyti prekių srautus sandėliuose.

 

PickerLight programinė įranga

PickerLight programinė įranga skirstoma į:

a) PickerLight - duomenų kaupiklio programinę įrangą

Programinė įranga PickerLight skirta patiems duomenų kaupiliams. Su šia programa dirba sandėlio darbuotojai, todėl viena iš pagrindinių aspektų yra paprastumas.

b) sąsaja programomis (su buhalterinėmis arba verslo valdymo sistemomis)

Duomenų kaupiklio programoje registruojami veiksmai realiu laiku įrašomi į duomenų bazę.

 

PickerLght Moduliai

Prekės info

Modulyje nuskanavus prekės barkodą pateikiama visa esminė informacija apie prekę: prekės kodas, alternatyvūs prekės barkodai, priskirta sandėlio vieta, santykiai, likutis sandėliuose, ir kita reikalinga informacija apie prekę.

Inventorizacija

Buhalterinė invetorizacija. Inventorizacijos modulis leis efektyviai greitai inventorizuoti sandėlius. Galima inventorizuoti pagal prekių grupę, ar pagal pasirinktą sandėlį. Vienu metu inventorizuoti sandėlius gali neribotas skaičius darbuotojų (PickerLight vartotojų).

Pajamavimas

Modulis skirtas atlikti prekių prisiėmimo - pajamavimo operacijas. Visi delninuko pagalba atlikti veiksmai, kaip duomenys, atiduodami į buhalterinę programą sulyginimui arba pajamavimui.

Atrinkimas

Prekių atrinkimo modulis skirtas smulkiems užsakymams vykdyti, pardavimui arba važtaraščiui. Automatiškai formuojamos užduotys sandėlio darbuotojams. Vykdomi atrinkimai iš sandėlio į iš anksto suskirstytas išvežimo zonas. Atrinkimo metu siūlomos prekės priskirtos sandėlio vietos, kur paprastai galima rasti atrinkinėjamas prekes.

Perkėlimas

Esant prekių judėjimams sandėlyje ar tarp filialų modulis skirtas buhalteriškai perkelti prekes iš vienos sandėlio vietos ar sandėlio į kitą.

Sutikrinimas

Perkėlimo arba pajamavimo operacijų sutikrinimo modulis, kuriame prisiimtos prekes su duomenų kaupikliu (mobilia darbo vieta), yra pateikiami ir lyginami su operacijos duomenimis.

Užsakymas

Modulis skirtas trūkstamų prekių užsakymams kurti. Visi užsakymai prekių užsakymai padaryti modulio pagalba yra siunčiami į buhalterinę programą.

Prekių gavimas

Modulis skirtas registruoti gamyboms, pagal iš anksto paruoštas gaminių specifikacijas.

Rezervavimas

Modulis skirtas duomenų kaupiklio pagalba registruoti prekių rezervacijas klientams.

Gamyba

Modulis skirtas greitų gamybų registracijai, iš anksto neturint paruoštų gamybos specifikacijų. Šis modulis naudojamas tais atvejais kai vienam gaminiui pagaminti naudojama viena žaliava.