Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) tikslas - mažinti administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti mokesčių mokėtojų pajamų apskaitymą, mokesčių surinkimą ir mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą, valdymą ir teikimą į elektroninę erdvę.

 

Dagos i.MAS - sistema, kuri automatizuotai renka, tvarko, valdo ir teikia duomenis elektroniniu specializuotu formatu į elektroninę erdvę

Dagos i.MAS sistemą šiuo metu sudaro šios posistemės:

 

- Dagos i.SAF

          Elektroninių sąskaitų faktūrų sistema

- Dagos i.VAZ

          Elektroninių važtaraščių sistema

- Dagos automatinis duomenų mainų modulis

          Duomenų ir/ar patviritnimų automatinis išsiuntimo modulis

Dagos iMAS3